İpek Böceği

Bir ipekböceği kısacık yaşamı boyunca olağanüstü bir performans sergiler ve yaklaşık 1500 metre ip salgılar. Bu üretim kapasitesi boyu ile kıyaslanınca gerçekten şaşırtıcı bir olaydır.

Hereke ipek halılarımızda bu salgılanan ipin sadece 1000 metrelik bir bölümünü kullanyyoruz. Bunun sebebi; baştaki 250 metrenin acemiliğinden ötürü, sondaki 250 metrenin ise artık yorulduğu için kalitesiz olmasındandır.

Pirinç saplı özel süpürge ile kozaların uçları bulunur ve bunlar sayılarak arkadaki çarklara sardırılır. Bu bilinen ve binlerce yıldan beri uygulanan yöntemdir. Hereke halılarının bir diğer özelliği de , teknolojinin baş döndürücü hızına rağmen hem hammadde üretiminde hem de halının üretiminde hala yüzlerce yıl öncesinin yöntem ve metodlarının kullanılıyor olmasıdır.
 
 
Check your own Carpet !

© herekesilkcarpet